Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van abisoft aan consumenten.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractuele partner

De koopovereenkomst is gesloten met abisoft.

3. Aanbod en sluiting van de overeenkomst

3.1 De presentatie van de producten op de website vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestellen. Fouten voorbehouden.
3.2 Door in de laatste stap van het bestelproces op de knop "Kopen" te klikken, plaats je een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij jouw bestelling accepteren door onmiddellijk na ontvangst van jouw bestelling per e-mail een orderbevestiging te sturen.

4. Tekst van de overeenkomst

Deze 'Album V10’ Eindgebruiker licentie hoort bij het abisoft 'Album V10' product en het bijhorende materiaal ('Software'). De term “Software” slaat ook op upgrades, updates en veranderde versies van de Software.
Gelieve deze overeenkomst aandachtig te lezen. Gedurende de installatie van de Software zal je gevraagd worden deze overeenkomst goed te keuren.

abisoft staat je een niet-exclusieve licentie tot gebruik van dit product toe indien je het volgende aanvaardt:

1. Gebruik van de Software.
• Je mag de software installeren op een harde schijf of een ander opslagmedium; de Software installeren en gebruiken op een netwerk met het oog op (i) een permanente installatie op harde schijven of andere media of (ii) gebruik maken van de Software over een dergelijk netwerk; en back-up kopieën van de Software maken voor eigen gebruik. Dit laatste raden wij sterk aan omdat het installatiepakket na aankoop slechts een beperkte tijd op de website beschikbaar blijft;
• Je mag geen kopijen van de Software verdelen, ook niet gratis.

2. Copyright en Verkooprecht. De Software is eigendom van abisoft. Deze overeenkomst geeft je geen enkel intellectueel of commercieel recht op de Software.

3. Verantwoordelijkheid. De nodige zorg werd aan dit product besteed. Het werd getest in Windows 11 omgevingen. abisoft is evenwel niet verantwoordelijk voor gebeurlijke inhoudelijke fouten, verlies van gegevens, onnauwkeurigheden of incompatibiliteit met software van derden. In geen enkel geval zal abisoft een vergoeding voor geleden schade of ongemak uitkeren.

Indien je niet akkoord gaat met deze overeenkomst dien je de Software volledig van jouw systeem te verwijderen.

5. Herroepingsrecht

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de transactie."
"De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien": dit geldt
(1) voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
(2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan je de verzegeling hebt verbroken
(3) voor de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.
De verzegeling verbreken betekent hier het downloaden van de software op initiatief van de consument.
Er is ook geen herroepingsrecht voor de jaarlijkse gegevensupdates en voor de administratieve kost wanneer je een eerder geleverd installatiebestand opnieuw aanvraagt.
Indien je voor de producten die je aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan je binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de transactie beslissen het product toch niet aan te kopen. Mocht je al betaald hebben dan krijg je het betaalde bedrag binnen dertig dagen terug.

6. Levering

Zodra de betaling bevestigd is kunnen digitale goederen gedownload worden door (opnieuw) in te loggen op de website en in "Account" op "Digitale Goederen" te klikken.

7. Betaling

Betaling gebeurt via bank overschrijving.