Belgische Postzegelcatalogus - AlbumV10 - op uw computer

Belgische postzegelcatalogusDe Belgische postzegelcatalogus die voorbeeldafbeeldingen en alle kenmerken geeft van de meeste Belgische postzegels en die u toelaat om uw eigen zegels te beschrijven en uw scans in te voeren. Dit alles op uw eigen PC. Daarvoor is AlbumV10 ontworpen, een professioneel database systeem met een strakke, moderne look.

Beschikbaar als download via de eShop.

Eigenschappen:

 • algemene kenmerken van meer dan 6700 filatelistische waarden, omvattende:
  • België (1 juli 1849 tot en met 13 juni 2016),
  • Bezettingszegels,
  • Luchtpost,
  • Spoorwegzegels
  • Dienstzegels
  • Strafportzegels
  • Niet aangenomen ontwerpen,
  • Onafhankelijke Staat Congo,
  • Belgisch Congo en
  • Ruanda-Urundi;
 • meer dan 6300 voorbeeldscans - in kleur - van postfrisse zegels;
 • realistische marktprijzen met een historiek - meer dan 20 jaar voor de meeste waarden - die u toelaat de waarde evolutie van de uitgiften te beoordelen.
 • jaarlijkse - vrijblijvende - gegevensupdate tegen een geringe vergoeding (bv. '2017'-update @ €2) ;
 • gemakkelijke en snelle invoer van gegevens;
 • het programma en de gegevens staan op uw computer: uw privacy is dus gewaarborgd, wat niet het geval is wanneer u een on-line dienst gebruikt;
 • compatibel met de Officiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP);
 • u beschrijft de kenmerken van uw specifieke zegels (aankoopprijs, aankoopdatum, frisheid, certificaat, tegenpartij,...) in detail, wat het voor derden - die niet uw kennis hebben - mogelijk maakt om een inzicht te verwerven in uw collectie;
 • performante Microsoft© Excel© invoermodule;
 • uitvoer van de gegevens van uw waarden naar Microsoft© Excel©
 • onbekende zegels identificeren met de krachtige zoekfunctie;
 • waarden in uw verzameling terug vinden volgens verschillende criteria;
 • manco en dubbels lijsten automatisch aangemaakt en bijgewerkt. Uitvoer naar Excel©;
 • scans van uw zegels zij aan zij vergelijken;
 • uitgebreide on-line documentatie; ook offline beschikbaar;
 • dit alles resulteert in een efficiënt en gedetailleerd beheer van uw postzegelverzameling;
 • het systeem werkt onder de Windows© 7, 8, 8.1 en 10 (64 bit).

 

 

Offline Huishoudboekje - De Econoom - Uitgaven onder controle

 

Schrijft u alle inkomsten en uitgaven nog in een schriftje?  Of houdt u alles bij in een elektronisch werkblad (bv. Microsoft© Excel©)? Overweeg dan om de volgende stap te zetten: het offline huishoudboekje: een krachtig database systeem, dat u de informatie geeft die u nodig heeft om controle te houden over uw gezinsbudget. Geen rekenwerk meer; gewoon alle informatie binnen een paar muisklikken.

Beschikbaar als download via de eShop.

Eigenschappen van de Econoom:

 • off-line digitaal huishoudboekje; het programma en uw gegevens staan op uw computer: uw privacy is dus gewaarborgd, wat niet het geval is wanneer u een on-line dienst gebruikt;
 • er zijn geen abonnementskosten verbonden aan het gebruik van de Econoom;
 • onbeperkt aantal rekeningen van onbeperkt aantal (bank)instellingen opvolgen: bankrekeningen, kredietkaarten, tankkaarten,... alles samengebracht op één plaats - volledig bankonafhankelijk;
 • onbeperkt aantal transacties invoeren, automatisch ingedeeld met persoonlijke toekenningsregels, en te voorzien van notities;
 • automatische maandelijkse afrekening van betaalkaart transacties;
 • geen verrassingen wanneer u uw uittreksels controleert;
 • efficiënt en snel een begroting invoeren - transactieprognoses tot op de dag nauwkeurig : werkelijke inkomsten en uitgaven, gecombineerd met de begroting geven een realistisch beeld van nu en in de toekomst;
 • real-time begrotingsanalyse;
 • inkomsten, uitgaven en resultaten overzicht in real-time;
 • belastingsposten ontgaan u niet meer;
 • saldo prognose;
 • statistieken;
 • opvolging domiciliëring;
 • informatie wordt in tabelvorm en grafiek gepresenteerd;
 • in hoge mate parametreerbaar; d.w.z. aanpasbaar aan uw specifieke situatie;
 • zo wat alle schermen laten u toe data te exporteren naar een Microsoft© Excel© bestand;
 • uitgebreide on-line documentatie met stap-voor-stap voorbeeld; ook offline beschikbaar;
 • het systeem is getest onder Windows© 7, 8, 8.1en 10 (64 bit).

 

Inboedelprogramma - "Inventaris" - registreert uw bezittingen

Inboedelprogramma - "Inventaris" - registreert uw bezittingen

Hebt u ook dikke mappen vol met handleidingen die niet echt praktisch zijn om iets in op te zoeken?
Waar zijn die aankoopfacturen weer gebleven? En, zijn ze nog leesbaar - want gedrukt op thermisch papier... en dat vervaagt na verloop van tijd.
Hoe berekent u de waarde van uw inboedel om een correct verzekeringsbedrag te bepalen?
Hebt u afbeeldingen van uw waardevolle bezittingen? De meeste mensen niet en dat is een probleem als u geconfronteerd wordt met aangifte van diefstal.
Veel toestellen hebben een periodiek onderhoud nodig... waar noteert u deze onderhoudstaken... en hoe volgt u ze op?
De asset manager 'Inventaris' met documentbeheer is hiervoor de oplossing.

Beschikbaar als download via de eShop.

Inboedel programma 'Inventaris' biedt de geïntegreerde oplossing voor deze problemen:

 • uitgebreid inboedel beschrijvingsprogramma; met meer dan 20 kenmerken per artikel in de inventaris;
 • geïntegreerde taakplanner met instelbare herinneringen voor toekomstige of verlopen onderhoudstaken;
 • berekende velden: nog onder garantie of niet?, restwaarde na afschrijving;
 • historiek - indien u dat wenst - van artikels die niet langer in gebruik zijn;
 • opslag van : handleidingen, facturen en afbeeldingen;
 • handleidingen en facturen raadplegen met één muisklik; niet meer bladeren door vijf keer dezelfde informatie in evenveel talen;
 • facturen op thermisch papier vervagen niet want zij zijn ingescand;
 • volledig parametreerbaar en dus aanpasbaar aan uw specifieke situatie;
 • nauwkeurige bepaling van te verzekeren bedragen;
 • overzicht van artikels die in gebruik zijn, maar niet verzekerd;
 • rapportering voor de verzekering  in één klik;
 • praktische import functie voor Microsoft© Excel©
 • uitgebreide on-line documentatie; ook offline beschikbaar;
 • het programma en de gegevens staan op uw computer en zijn dus volledig onder uw controle, ook in de toekomst;
 • het betreft een professioneel database system, met een strakke, moderne gebruikersinterface;
 • het werkt onder Windows© 7, 8, 8.1 en 10 (64 bit).