Belgische Postzegelcatalogus - AlbumV10 - op uw computer

Belgische postzegelcatalogusAlbumV10 is:

 • een Belgische postzegelcatalogus die voorbeeldafbeeldingen en alle kenmerken geeft van de meeste Belgische postzegels - demo video - en; 
 • een album dat u toelaat om uw eigen zegels te beschrijven en uw scans in te voeren - demo video ;

Dit alles offline op uw eigen PC. Daarvoor is AlbumV10 ontworpen, een professioneel database systeem met een strakke, moderne look.

Beschikbaar als download via de eShop.

Eigenschappen:

 • kenmerken van meer dan 6800 filatelistische waarden, omvattende:
  • België (1 juli 1849 tot en met 12 juni 2017),
  • Bezettingszegels,
  • Luchtpost,
  • Spoorwegzegels
  • Dienstzegels
  • Strafportzegels
  • Niet aangenomen ontwerpen,
  • Onafhankelijke Staat Congo,
  • Belgisch Congo en
  • Ruanda-Urundi;
  • meer dan 6500 voorbeeldscans - in kleur - van postfrisse zegels;
 • realistische marktprijzen met een historiek - meer dan 20 jaar voor de meeste waarden - die u toelaat de waarde evolutie van de uitgiften in te schatten.
 • jaarlijkse - vrijblijvende - gegevensupdate tegen een geringe vergoeding;
 • gemakkelijke en snelle invoer van gegevens;
 • het programma en de gegevens staan op uw computer: uw privacy is dus gewaarborgd, wat niet het geval is wanneer u een on-line dienst gebruikt;
 • compatibel met de Officiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP);
 • u beschrijft de kenmerken van uw specifieke zegels (aankoopprijs, aankoopdatum, frisheid, certificaat, tegenpartij,...) in detail, wat het voor derden - die niet uw kennis hebben - mogelijk maakt om een inzicht te verwerven in uw collectie;
 • performante Microsoft© Excel© invoermodule;
 • uitvoer van de gegevens van uw waarden naar Microsoft© Excel©
 • onbekende zegels identificeren met de krachtige zoekfunctie;
 • waarden in uw verzameling terug vinden volgens verschillende criteria;
 • manco en dubbels lijsten automatisch aangemaakt en bijgewerkt. Uitvoer naar Excel©;
 • scans van uw zegels zij aan zij vergelijken;
 • uitgebreide on-line documentatie; ook offline beschikbaar;
 • dit alles resulteert in een efficiënt en gedetailleerd beheer van uw postzegelverzameling;
 • het systeem werkt onder de Windows© 7, 8, 8.1 en 10 (64 bit).

Offline Huishoudboekje - De Econoom - Uitgaven onder controle

 

Schrijft u alle inkomsten en uitgaven nog in een schriftje?  Of houdt u alles bij in een elektronisch werkblad (bv. Microsoft© Excel©)? Overweeg dan om de volgende stap te zetten: het offline huishoudboekje: een krachtig database systeem, dat u de informatie geeft die u nodig heeft om controle te houden over uw gezinsbudget. Geen rekenwerk meer; gewoon alle informatie binnen een paar muisklikken.  Demo video.

Beschikbaar als download via de eShop.

Eigenschappen:

 • off-line digitaal huishoudboekje; het programma en uw gegevens staan op uw computer: uw privacy is dus gewaarborgd, wat niet het geval is wanneer u een on-line dienst gebruikt;
 • er zijn geen abonnementskosten verbonden aan het gebruik van de Econoom;
 • onbeperkt aantal rekeningen van onbeperkt aantal (bank)instellingen opvolgen: bankrekeningen, kredietkaarten, tankkaarten,... alles samengebracht op één plaats - volledig bankonafhankelijk;
 • onbeperkt aantal transacties invoeren, automatisch ingedeeld met persoonlijke toekenningsregels, en te voorzien van notities;
 • automatische maandelijkse afrekening van betaalkaart transacties;
 • geen verrassingen wanneer u uw uittreksels controleert;
 • efficiënt en snel een begroting invoeren - transactieprognoses tot op de dag nauwkeurig : werkelijke inkomsten en uitgaven, gecombineerd met de begroting geven een realistisch beeld van nu en in de toekomst;
 • real-time begrotingsanalyse;
 • inkomsten, uitgaven en resultaten overzicht in real-time;
 • belastingsposten ontgaan u niet meer;
 • saldo prognose;
 • statistieken;
 • opvolging domiciliëring;
 • informatie wordt in tabelvorm en grafiek gepresenteerd;
 • in hoge mate parametreerbaar; d.w.z. aanpasbaar aan uw specifieke situatie;
 • zo wat alle schermen laten u toe data te exporteren naar een Microsoft© Excel© bestand;
 • uitgebreide on-line documentatie met stap-voor-stap voorbeeld; ook offline beschikbaar;
 • demo video reeks met volledig uitgewerkt voorbeeld;
 • het systeem is getest onder Windows© 7, 8, 8.1en 10 (64 bit).

 

Inboedelprogramma - "Inventaris" - registreert uw bezittingen

Inboedelprogramma - "Inventaris" - registreert uw bezittingen

Hebt u ook dikke mappen vol met handleidingen die niet echt praktisch zijn om iets in op te zoeken?
Waar zijn die aankoopfacturen weer gebleven? En, zijn ze nog leesbaar - want gedrukt op thermisch papier... en dat vervaagt na verloop van tijd.
Hoe berekent u de waarde van uw inboedel om een correct verzekeringsbedrag te bepalen?
Hebt u afbeeldingen van uw waardevolle bezittingen? De meeste mensen niet en dat is een probleem als u geconfronteerd wordt met aangifte van diefstal.
Veel toestellen hebben een periodiek onderhoud nodig... waar noteert u deze onderhoudstaken... en hoe volgt u ze op?
De asset manager 'Inventaris' met documentbeheer is hiervoor de oplossing.

Beschikbaar als download via de eShop.

Inboedel programma 'Inventaris' biedt de geïntegreerde oplossing voor deze problemen:

 • uitgebreid inboedel beschrijvingsprogramma; met meer dan 20 kenmerken per artikel in de inventaris;
 • geïntegreerde taakplanner met instelbare herinneringen voor toekomstige of verlopen onderhoudstaken;
 • berekende velden: nog onder garantie of niet?, restwaarde na afschrijving;
 • historiek - indien u dat wenst - van artikels die niet langer in gebruik zijn;
 • opslag van : handleidingen, facturen en afbeeldingen;
 • handleidingen en facturen raadplegen met één muisklik; niet meer bladeren door vijf keer dezelfde informatie in evenveel talen;
 • facturen op thermisch papier vervagen niet want zij zijn ingescand;
 • volledig parametreerbaar en dus aanpasbaar aan uw specifieke situatie;
 • nauwkeurige bepaling van te verzekeren bedragen;
 • overzicht van artikels die in gebruik zijn, maar niet verzekerd;
 • rapportering voor de verzekering  in één klik;
 • praktische import functie voor Microsoft© Excel©
 • uitgebreide on-line documentatie; ook offline beschikbaar;
 • het programma en de gegevens staan op uw computer en zijn dus volledig onder uw controle, ook in de toekomst;
 • het betreft een professioneel database system, met een strakke, moderne gebruikersinterface;
 • het werkt onder Windows© 7, 8, 8.1 en 10 (64 bit).