Vliegende Start

U hebt AlbumV10 net geïnstalleerd en wenst uw eigen waarden in te voeren via Microsoft© Excel©. Dit gebeurt als volgt:

  1. Voer de Manco lijst uit naar Excel©. Uit die lijst kopieert u straks de kolom 'Catalogusnummer':


     

  2. U maakt een Excel© werkblad aan volgens de specificaties van 'Mijn Waarden [XL]': ter illustratie het voorbeeld van een jaarlijkse update:


     

  3. Nu kopieert u de kolom 'Catalogusnumer' uit de Manco lijst naar de kolom 'ZegelHoofding' in het werkblad waarmee u uw waarden gaat invoeren.
  4. Verwijder de rijen met ZegelHoofdingen/Catalogusnummers die u niet in uw verzameling heeft en vul voor de overblijvende rijen uw specifieke gegevens in (Aankoopwaarde, Aankoopdatum,...)
  5. Sla het werkblad op en voer het in, zoals beschreven in de Procedure op de pagina 'Aandachtspunten'

Opmerking: 
Het datum formaat wordt uitgevoerd als tekst. Als je in Excel© datumbewerkingen wil maken moet je die tekst omzetten in een datum. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe: klik hier