Saldi

Nu keren we terug naar het startscherm 'Financieel Overzicht/Saldi' van de Econoom en klikken op 'Vernieuwen'.

 We vinden er drie gegevensblokken terug:

  1. Een tabel 'Overzicht' met het saldo van onze rekeningen - gegroepeerd per uitgever, rekeningnaam, nummer, IBAN en rekeninghouder. Ook het totaal per rekeninghouder wordt getoond.;
  2. De lijst van 'Verwachte Transacties' tot de projectiedatum – standaard 1 maand vooruit, maar instelbaar. Het totaal bedrag tot projectiedatum geeft aan hoeveel u overhoudt of tekort heeft op die datum;
  3. Een grafische voorstelling van het toekomstige saldoverloop van de projectierekening.

De standaard periode is 1 maand vooruit (vrij instelbaar), en met de functie knoppen kunt u snel 2, 3 maanden vooruit of de hele begrotingsperiode.