Posten

Demovideo.

Posten hebben een drievoudig doel; zij

  • zijn de basis om een begroting op te stellen;
  • laten u toe een inzicht te verwerven in uw inkomsten en uitgaven patroon;
  • sturen de rapportering voor de belastingaangifte.

Het systeem komt geconfigureerd met meer dan 100 veel voorkomende posten.

Navigeer naar 'Basisgegevens Bewerken / Posten'. 

We onderscheiden Hoofdposten (bv. Autokosten) en Bijposten die bij een Hoofdpost horen (bv. Onderhoud). Op basis hiervan maakt het programma de Volledige Post aan (bv. Autokosten/Onderhoud) . Het scherm is gegroepeerd per Hoofdpost.

De overige drie velden hebben de volgende functie:

Relevant voor Belastingen’. Met dit veld stuurt u welke posten aan bod zullen komen in het menu-item Belastingen. Typisch gaat het om rubrieken die u kunt/moet inbrengen in uw belastingaangifte als kosten of als inkomsten.

‘Buiten Begroting’. Afhankelijk van uw definitie van begroting kunt u posten buiten de begroting houden, bv. voor posten die moeilijk voorspelbaar zijn.  Als u dit veld aanvinkt zal de rubriek niet voorkomen in het menu-item Begroting. Bij installatie van de database worden Belastingen/Erfenisrechten, Beleggingen en Inkomsten/Redemption (vb. terugbetaling van obligaties op vervaldatum) aangevinkt als 'Buiten begroting'. U kunt dit uiteraard aanpassen aan uw eigen inzichten.

‘Inkomsten [v], Uitgaven[ ] of Onbepaald [-]’. Hiermee bepaalt u welke posten beschouwd worden als inkomsten, uitgaven of als onbepaald. Onbepaald wil zeggen dat deze posten niet voorkomen in de inkomsten/uitgaven/resultaten rapportering in de menu items: Financieel Overzicht / Inkomsten /Uitgaven /Resultaten.
Bij installatie van de database worden Beleggingen en Redemption op Onbepaald gezet. U kunt dit uiteraard aanpassen aan uw eigen inzichten.

Door op het plusteken te klikken opent een nieuw scherm ‘Nieuwe Post’ waarmee u een nieuwe post kunt toevoegen.

U kunt zoveel posten bepalen als u wenst. Er is ook nog een gereserveerde systeem post ‘Transfer tussen rekeningen’ die hier niet zichtbaar is en die u niet kunt wijzigen.