Nieuwe Waarde

Met dit scherm voert u waarden in waarvoor reeds de uitgifte en het catalogusnummer gedefinieerd zijn in het systeem. Aangezien het overgrote deel van de Belgische uitgiften en catalogusnummers reeds bij installatie automatisch aanwezig zijn, hoeft u gewoon het catalogusnummer te selecteren uit de keuzelijst.

In de rechterhelft van het scherm ziet u dan de (lijst van) waarden die reeds aanwezig zijn in uw verzameling voor het catalogusnummer. Ook de voorbeeldscan wordt getoond, indien gedefinieerd in het systeem. De nieuwe waarden voegt u onderaan de lijst toe. De gegevens van de  keuzelijsten 'Verkoper' en Certificatenitem' kunt u aan uw verzameling aanpassen via de hulptabellen. 
lndien u een scan van uw zegel heeft kunt u die invoeren door links onder in het veld 'Scan' te klikken en dan met de bestanden kiezer naar de scan te navigeren, de zegelafbeelding te selecteren en op te slaan. Er is geen beperking op het aantal waarden per catalogusnummer.

Verplichte velden:

  • aankoopwaarde (kan 0 zijn);
  • frisheid
  • boek
  • bladzijde
  • verkoper (kan 'Onbekend' zijn)

Als u een verplicht veld vergeet in te vullen zal het programma dit melden wanneer u opslaat en u de mogelijkheid bieden de gevraagde informatie toch nog bij te voegen.

Als u een waarde wilt verwijderen, selecteert u deze, klikt op het minteken (-) in de rechterbovenhoek en klikt op 'Opslaan'.

Opmerking: Als u een waarde wilt invoeren waarvoor nog geen uitgifte en/of catalogusnummer is, gaat u via menuitem  'Invoer/Alle Velden'.

Klik hier om de demo video te bekijken.

Klik op onderstaande afbeelding om een schermvoorbeeld te zien:

Referentie: