Mijn waarden scans

Dit is een controle en invoerscherm. Het toont voor een te kiezen zegelvorm (blok, boekje, postzegel,...) en / of periode van uitgifte de catalogusnummers waarvoor al wel waarden uit uw verzameling gedefinieerd zijn maar nog geen scans van die waarden in het systeem opgeslagen zijn. Dat is bijzonder praktisch wanneer u uw verzameling aan het invoeren bent; het scherm kan beschouwd worden als een 'to-do' lijst.

De voorwaarden opdat een catalogusnummer in deze lijst getoond wordt zijn:

  • een waarde moet gedefinieerd zijn, hetzij door manuele invoer, hetzij door import uit Microsoft Excel;
  • de waarde mag niet op de 'manco' lijst staan;
  • selecteer een zegelvorm

Bij een eerste gebruik van het systeem hebt u nog geen waarden ingevoerd en zal deze lijst dan ook blanco zijn.  Als u waarden toevoegt, maar geen scan invoert, zullen zij op deze lijst verschijnen zolang er geen scan ingebracht is.

Als u scans beschikbaar hebt kan u deze via dit scherm ook invoeren door het veld 'scan' te selecteren en dan dubbel te klikken. Een bestandenkiezer opent en laat u toe naar het gewenste bestand te gaan en het te selecteren. Door 'opslaan' te klikken worden de scangegevens weggeschreven in de database. Album V10 heeft de oorspronkelijke scan dan verder niet nodig. 

De demovideo 'Invoeren via Excel' illustreert op het einde deze procedure.

Terzijde: ik vertrek van kleuren scans op 600 dots per inch (dpi) en 24 bit kleurdiepte die ik opsla in TIFF formaat. Voor invoer in de database herleid ik de TIFF bestanden naar jpeg kwaliteit 80%, 96 dpi en met lange zijde van 600 pixels. Dit laatste is belangrijk omdat de schermen voor grote afbeeldingen gebouwd zijn in de veronderstelling dat de langste zijde 600 pixels is.

 

Referentie: