Mijn Verzameling [XL]

Met dit rapport kunt u de gegevens, eigen aan uw waarden uitvoeren naar een Microsoft© Excel© werkblad. Het volstaat om op het uitvoersymbool te klikken. 

De volgende gegevens worden uitgevoerd:

  • catalogusnummer
  • frisheid
  • publicatiedatum
  • afgebeelde frankeerwaarde
  • munt
  • boek
  • bladzijde
  • aankoopwaarde en aankoopdatum
  • variëteit beschrijving
Referentie: