Marktprijzen per uitgifte

Dit scherm bestaat uit drie vertikale blokken:

  1. Uitgiftenlijst. Alle uitgiften die in het systeem gedefinieerd zijn, ongeacht of u de waarden bezit of niet. Dit blok dient om door de uitgiften te navigeren. oor op de kolomhoofdingen 'Uitgifte' en 'Jaartal' te klikken kunt u uw selectie verfijnen.
  2. Marktprijzen. Via dit blok kan u de marktprijzen voor een geselecteerde uitgifte invoeren of aanpassen.  Dit is een alternatief voorde meer performante invoer via Excel. In dit blok wordt ook de prijs die u voor de uitgifte betaald heeft. Als u geen enkele waarde in de uitgifte heeft wordt de waarde 0 weergegeven.
  3. Marktprijs grafiek. Grafische voorstelling langs een tijdas van de marktprijzen voor de geselecteerde uitgifte.