Manco

Dit scherm geeft de lijst weer van de waarden die in uw verzameling ontbreken.

Links de lijst - uitvoerbaar naar Microsoft© Excel© - met:

  • de ontbrekende catalogusnummers;
  • publicatiedatum;
  • afgebeelde frankeerwaarde;
  • horizontale en vertikale tanding;
  • kleur en;
  • numerieke frankeerwaarde. 

Rechts een voorbeeldscan (indien beschikbaar) die evenwel niet uitgevoerd wordt.

Bij een nieuwe installatie staan alle waarden per definitie in de manco lijst, omdat u nog niets ingevoerd hebt.

 

Referentie: