Invoeren en bewerken van een taak

Als u Taakplanning opent krijgt u het volgende scherm te zien dat gelijkaardig is aan de Microsoft© Outlook© agenda. 

Door dubbel te klikken op een dag opent zich een scherm dat u toelaat een taak in te voeren.
Hier voert u de gegevens voor het onderhoud in. Als u op de knop ‘Bronnen…’ klikt wordt een keuzelijst getoond van artikels die periodiek onderhoud nodig hebben. Artikels komen op deze lijst voor als zij in hun fiche de indicator Onderhoud: 'Periodiek onderhoud' hebben.
De knop ‘Herhaling…’ laat u toe om onderhoud periodiek te plannen en er ook herinneringen voor te krijgen.

In dit voorbeeld hebben we ervoor gekozen om het onderhoud maandelijks te laten doorgaan, elke tweede donderdag van de maand en dit voor een onbepaalde periode.

We sluiten de Taakplanning af.

Als we de Taakplanning openen krijgen we een herinnering aangaande het vereiste onderhoud. Het scherm biedt de volgende mogelijkheden:

  1. ‘Alles afwijzen’ –  geen herinneringen meer voor alle gemiste taken uit het verleden
  2. ‘Item’ openen’ – het taakscherm openen
  3. ‘Afwijzen’ – geen herinneringen meer voor de geselecteerde gemiste taak

‘Uitstellen’ voor een door u te bepalen tijd (standaard 5 minuten)