Invoer - Inleiding

 

Invoer van filatelistische waarden uit uw verzameling is eenvoudig omdat het overgrote deel van Belgische uitgiften en algemene kenmerken van de catalogusnummers bij installatie al opgeladen zijn in de database.

Album V10 voorziet twee manieren om gegevens in te voeren:

  1. De 'manuele' methode: het volstaat het om 'Nieuwe Waarde' te selecteren en de kenmerken, eigen aan uw postzegel, in te voeren. 
  2. De 'import' methode. Hierbij worden gevens toegevoegd door "IMPORT VIA EXCEL" (Microsoft © Excel © versie 2010 of later is vereist). Deze methode is aangewezen voor grote gegevenshoeveelheden, typisch honderden zegels. Zij kan ook gebruikt worden om gegevens uit bestaande systemen te recupereren. Zij vereist een eenmalige voorbereiding qua formattering.

Beide methoden worden getoond in de demovideo sectie.

Voor elk catalogusnummer kunt u een onbeperkt aantal exemplaren invoeren. Bij invoer (en verwijdering) worden automatisch de mancolijst en de lijst met dubbels geactualiseerd.

Tip: als u AlbumV10 net geïnstalleerd hebt en snel uw zegels wenst in te voeren, dan kunt u een vliegende start nemen door de Manco lijst ('Mijn Rapporten / Manco') uit te voeren naar Excel, daar uw wijzigingen aan te brengen en de lijst dan in te voeren via 'Import Via Excel / Mijn Waarden [XL]'.

Opmerking: als u scans van uw eigen postzegels wilt invoeren moet u beschikken over een scanner en bijhorende software; AlbumV10 bevat geen scannersoftware.

 

Enkele algemeenheden over de invoerschermen:

  • Het '+' teken  dient om gegevens toe te voegen en is context gevoelig, d.w.z. als u zich in het blok 'uitgifte' van een invoerscherm bevindt zal het aanklikken van '+' een scherm openen om een uitgifte toe te voegen;
  • Het '-' teken dient om gegevens te verwijderen. Verwijderen is niet altijd mogelijk. Bv. als u een zegelhoofding (of catalogusnummer) wilt verwijderen terwijl er nog waarden uit uw verzameling in gedefineerd zijn zal dit niet lukken: u moet dan eerst de waarden verwijderen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de integriteit van de gegevens bewaard blijft;
  • Het 'pennetje' dient om gegevens te bewerken. In sommige schermen is dit ook mogelijk door op een link (donkerblauw) te klikken in de gegevensvelden of - in de schermen van het type 'werkblad' - door gewoon de waarden in een rij te selecteren en aan te passen;
  • Verplichte velden worden in aparte update schermen aangeduid met een vet label. Als u geen waarde invult zult u verwittigd worden wanneer u de gegevens wilt vastleggen;
  • 'Niet-opgeslagen wijzigingen'. Deze melding doet zich voor als u bevoorbeeld op 'Vernieuwen' klikt terwijl de gegevens nog niet opgeslagen zijn. Er zijn drie opties: "Opslaan": de gegevens worden opgeslagen en het beeld wordt vernieuwd. "Verwijderen": de meest recente wijzigingen worden ongedaan gemaakt en de rij wordt hersteld naar de toestand voordat u de wijziging doorvoerde. Tenslotte "Annuleren": u wordt teruggebracht naar de niet opgeslagen toestand en kan bv. verder gaan met de wijzigingen waar u mee bezig was.