Inkomsten - Uitgaven - Resultaten

Navigeer naar 'Financieel Overzicht/Inkomsten''Financieel Overzicht/Uitgaven' of 'Financieel Overzicht/Resultaten'

Deze drie schermen – elk met een tabel [OLAP-raster] en een grafische voorstelling [OLAP-diagram] – geven voor het lopende jaar de inkomsten, uitgaven en resultaten per maand. Ter illustratie tonen we:

  • De uitgaven tabel van ons voorbeeld:

De tabellen van deze drie schermen laten toe om de details van een som te consulteren; het volstaat om rechts op de som te klikken:
In ons voorbeeld bestaat de €250.00 uit een transactie.

 

 

  • De uitgavengrafiek (ander voorbeeld): 

 

  • De resultatengrafiek (ander voorbeeld):