Begrotingsanalyse

Navigeer naar 'Financieel Overzicht/Begrotingsanalyse'.

Dit scherm geeft voor het huidige jaar (tot en met de huidige maand) de verschillen tussen wat begroot was en de werkelijke inkomsten of uitgaven. Elke maand komt er automatisch een kolom bij.
Met de knop 'Vorig Jaar' kunt u de analyse van vorig jaar oproepen (voor zover u de begrotingsgegevens niet gewist hebt)

In ons zeer eenvoudig voorbeeld illustreert voor mei (we hebben geen transacties of begroting ingevuld voor de eerste vier maanden):

  • 'Boodschappen' heeft nog budget
  • Voor de huur wordt een budgetoverschrijding gerapporteerd wordt, omdat we deze uitgave niet begroot hebben

 

 

Door op de tab OLAP-diagram te klikken krijgen we dezelfde gegevens in grafiek: