Aantal / Type

Dit rapport geeft het aantal waarden in uw verzameling per type uitgifte.

De linkse tabel geeft per type het aantal zegelhoofdingen (catalogusnummers) die in het systeem gedefinieerd zijn en het aantal waarden in uw verzameling per type uitgifte.

De rechtse grafiek drukt dezelfde gegevens uit in een percentage: (aantal in verzameling / aantal in systeem) * 100

Referentie: